Kurumlarımızın, rekabet ve kalkınmanın lokomotifi haline gelmeleri; insanlarımızın hakettikleri yaşam kalitesine kavuşmaları için çalışıyoruz.

Türkiye’de ve dünyada Ar-Ge ve inovasyon konusunda 20 yılı aşkın ve 50’den fazla ülkeyi  kapsayan deneyimi bünyesinde barındıran INOMER olarak, Ar-Ge ve inovasyon projelerinize ve teknoloji transferine yönelik pazar araştırması  (IMR-Innovation Market Research) hizmetimizi Türkiye’de de sunmaya başladığımızı bildirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu kapsamda, güçlü bir algoritmaya ve otomasyona sahip, dünyada başka bir benzeri olmayan İnternet tabanlı ödüllü sistemimiz sayesinde Ar-Ge projeniz, inovasyonunuz, teknolojiniz veya patentiniz için küresel pazardan geri besleme alarak doğru kararları zamanında vermenizi sağlıyoruz.

Hizmetimizden, halen her sektörden Ar-Ge merkezleri, büyük firmalar, çokuluslular, KOBİ’ler, start-up’ların yanı sıra TTO, teknopark, kuluçka ve küme yönetimleri yararlanıyor; Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji transfer (TT) süreçlerini en sağlıklı pazar verisiyle destekleyerek başarıyla yönetebiliyor. Türkiye’de de Ar-Ge, inovasyon ve TT ilişkin ihtiyaçlardan hareketle, IMR’ın, size de önemli rekabet avantajları kazandıracağına inanıyoruz. 

Ar-Ge, inovasyon ve TT sürecinizin fikirden ürüne her aşamasında  yararlanabileceğiniz hizmetimiz sayesinde;

  • En yüksek pazar potansiyeline sahip fikirlere/projelere yatırım yapabilir; projelerinizi önceliklendirebilir; pazar potansiyeli olmayanları durdurabilirsiniz. 
  • Projelerinizi pazar beklentilerine göre şekillendirebilir; küresel rakipleri, rekabet durumunu ve pazarda kabul görecek fiyatı öğrenebilir; daha önce düşünmediğiniz boyutlar ve kullanım alanlarıyla rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.
  • Satış imkanının en yüksek olduğu uluslararası pazarları; potansiyel müşteri, ortak ve yatırımcıları belirleyebilirsiniz. 

Dolayısıyla IMR hizmetimiz, gereksiz yatırım ve maliyetleri ortadan kaldırır; Ar-Ge sonucunuzun ticarileştirme sürecini hızlandırır. Ayrıca, maliyet ve süre açısından çok büyük avantajlara  sahip olan hizmetimiz,

  • Benzer bir çalışmanın geleneksel yöntemlerle yapılması halinde ödenecek tutardan yaklaşık %65 daha düşük  bir bedelle
  • Sadece 3 hafta içinde tamamlanır (aynı çalışmanın geleneksel yöntemlerle yapılması halinde gereken süreden en az 7 ay daha kısa  bir zaman diliminde).
Detaylı bilgi için lütfen info@inomer.fr  adresinden bizimle temasa geçiniz.


HABERLER:

INOMER, Türkiye’den sonra  Paris’teki merkezi, Silikon Vadisi başta olmak üzere dünyanın en güçlü inovasyon ekosistemlerindeki birimleriyle sürdürülebilir rekabetçilik ve büyüme odaklı hizmetler sunmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi için tıklayın.

"A framework for Strategic Innovation" white paper'ımızı indirmek için tıklayın.

Şirin Elçi tarafından kaleme alınan ve 95000 okuyucuya ulaşan Türkiye'nin ilk İnovasyon Kitabı'nı indirmek için tıklayın.

İnovasyon Rehberi'ni indirmek için tıklayın.

İNOMER "ArGeMEN Mentörlük Öyküleri" kitabını indirmek için tıklayın.

İNOMER, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için Ar-Ge Merkezleri Destek Programı’nın değerlendirme çalışmasını gerçekleştirdi.

İNOMER, Zafer Kalkınma Ajansı için Mali ve Teknik Desteklerinin Değerlendirme ve Etki Analizi çalışmasını gerçekleştirdi.

İNOMER Başkanı Şirin Elçi, OECD'nin “Review of SME and Entrepreneurship Issues and Policies of Kazakhstan” çalışmasında danışman olarak görev yaptı.

İNOMER Başkanı Şirin Elçi, Anadolu Üniversitesi Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi'ne Önkuluçka ve Kuluçka Programı Tasarım ve Uygulama Eğitimi verdi.

INOMER Başkanı Şirin Elçi, İsveç Konsolosluğu tarafından düzenlenen panelde yer aldı: http://www.haberler.com/isvec-baskonsoloslugu-sanayi-liderlerini-agirladi-7371212-haberi/

İNOMER Başkanı Şirin Elçi’nin dahil olduğu Avrupa Komisyonu için gerçekleştirilen, KOBI’lerde Ar-Ge projelerinin desteklendiği Eurostars Programı’nın sonuç ve etkilerini değerlendiren raporu Komisyon tarafından yayınlandı. Raporu indirmek için lütfen tıklayın.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı için gerçekleştirdiğimiz "Batı Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi ve Eylem Planı" çalışması tamamlandı. Strateji dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayın.