Burcu Canıtez Okur

Danışman & Eğitmen

Bugüne kadar çok sayıda özel sektör ve kamu kurumuna insan kaynakları ve organizasyon yönetimi konusunda danışmanlık ve eğitim vermiştir. Personel eğitim ihtiyaçlarının analizi, personel işe alım sisteminin kurulması, görev tanımlarının oluşturulması, performans değerlendirme sisteminin kurulması, reorganizasyon, süreçlerin tanımlanması, personel özlük dosyalarının standardize edilmesi, ücretlendirme sisteminin kurulması gibi insan kaynakları ve organizasyonla ilgili tüm faaliyetleri kapsayan bir alanda çok sayıda proje yürütmüştür. İnsan kaynakları alanında uzun dönemli danışmanlık hizmet sağladığı kurumlardan bazıları arasında, Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi, Emre Ray Enerji, Şahin Yılmaz Enerji Şirketler Grubu, ASEGA, AGESA, AKGÜZ gibi yer almaktadır.

Okur, ayrıca kurumsal ve kişisel gelişme konularında (İletişim ve Çalışma Organizasyonu; Etkin Toplantı Yönetimi, Performans Yönetimi; Etkili Sunum Teknikleri; Etkin Yöneticilik, Belirsizlik- Kaos Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi; Bilinmezlik ve Kriz Yönetimi; İletişim; Motivasyon Artırma; Çatışma Yönetimi; Stres Yönetimi vb.) bir çok özel sektör ve kamu kurumuna eğitimler vermiştir. Eğitim ve danışmanlık verdiği kamu kurumu, STK ve üniversiteler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TOKİ, Orman Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Ankara Kalkınma Ajansı, TSE, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), Rekabet Kurumu, TBMM, Eti Maden, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TOBB ETÜ, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Ticaret Odası, BİTAV (Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı), Atılım Üniversitesi, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve PTT gibi  kuruluşlar yer almaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Okur, 1997 ve 2007 yılları arasında Aselsan’da Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yapmıştır. Aselsan’da görev yatığı süre içinde Psikolojik ve Rehberlik Merkezi Yöneticiliğini de yürütmüş; kurumun tüm işe alım sürecini baştan sonra koordine etmiş; çalışan memnuniyetini değerlendirip raporlamış; kurumdaki performans değerlendirme sistemini güncelleyip iyileştirmiş; personel için hazırlanan Aselsan Bülteni’nin editörlüğünü yürütmüştür. Okur, 2007 ve 2008 yılları arasında Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş.’de İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak kurumun insan kaynaklarıyla ilgili tüm çalışmalarını yönetmiş, kurumun sosyal faaliyetlerini koordine etmiştir.