Dr. Ata Özdemirci

Danışman & Eğitmen

Dr. Ata Özdemirci, stratejik yönetim ve insan kaynakları, kurumsal girişimcilik, yönetim felsefesi, işletme analizi ve süreçlerle yönetim, toplam kalite yönetimi, marka ve imaj yönetimi, bilim felsefesi ve araştırma yöntemleri konularında uzmanlaşmıştır. Bugüne kadar farklı sektörlerdeki kuruluşlara (Business Management Institute, Mann-Hummel Türkiye, İŞKUR, BSI-Turkey, Academia Marmara, Çayırova Belediyesi, Samsun İlkadım Belediyesi, İkitelli Sanayi ve İşadamları Derneği, Kia Çelik Motor, The Executive Club, The Diamond Club IKC, Marmara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim) uzmanlık alanına giren konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. İş analizlerinin yapılıp görev tanımlarının hazırlanması, süreç akış şemalarının ve değer analizlerinin yapılması bu hizmetlerden bazılarıdır.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Dr. Özdemirci, bir süre inşaat mühendisliği ve risk mühendisliği yaptıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesi'nde akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı’ndan almıştır. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta; çeşitli lisans ve yüksek lisans programlarında “Performans Değerlendirme Sistemleri”; “İşletme Bilimine Giriş”, “Araştırma Yöntemleri”, “Toplam Kalite Yönetimi” ve “Uygarlık Tarihi” derslerini vermektedir.

“Stratejik Liderlik ve Örgütsel Uyumlanma” ve “Popüler Kültür, Tüketim Psikolojisi ve İmaj Yönetimi” adlı iki kitabın yanı sıra Şadi Can Saruhan’la birlikte kaleme aldığı ve üçüncü baskısını yapan “Bilim, Felsefe ve Metodoloji” adlı kitapların yazarıdır. Ayrıca, yerli ve yabancı dergilerde pek çok bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Görev aldığı projeler arasında ise İstanbul Ticaret Odası için 2012 ve 2010 yıllarında “Stratejik Düşünce ve Kurumsal Girişimcilik” ve “Aile Kültürünün İşletme Kültürü Üzerindeki Etkisi” çalışmaları; 2005 yılında 13. Türkiye Yönetim Organizasyon Kongresi’nin organizasyonu; 2007-2008 yıllarında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün iş analizinin ve iş tanımlarının yapılması ve iş akış şemalarının hazırlanması çalışmaları yer almaktadır.

Dr. Özdemirci aynı zamanda, 1999-2007 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Topluluğu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır. Şu an Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Unitopia Tiyatro Topluluğu’nda yönetmenlik yapmakta; kısa film, edebiyat ve spor alanında faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.