Dr. Hüseyin Öcal

Danışman & Eğitmen

Dr. Hüseyin Öcal'ın 13’ü bankacılıkta olmak üzere 25 senenin üzerinde iş tecrübesi bulunmaktadır. Pamukbank ve Interbank'ta iç denetim, kredi riski, pazarlama ve şube yöneticisi görevlerini yürütmüş; Tetaş Tekstil ve Vodafone'da iç denetim, iç kontrol, gelir güvence, risk yönetimi, SOX kanununa uyum alanlarında yönetici pozisyonlarında görev almıştır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansına sahip olan Hüseyin Öcal 2009’dan bu yana aile şirketleri yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Ayrıca Toros ve Bahçeşehir Üniversitelerinde “aile şirketleri ve kurumsal yönetim”, “girişimcilik”, “risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim” konularında MBA programlarında ders vermektedir.

Hüseyin Öcal iş hayatına Pamukbank’ta başlamış olup 1988-1996 yılları arasında bankada iç denetçi, kredi riski müdürü ve pazarlama müdürü pozisyonlarında çalışmıştır. Daha sonra Interbank’ta 1996 ve 2002 yılları arasında şube müdürlüğü yapmıştır. 2002’den 2005’e kadar Tetaş Tekstil’de İç Denetim Birimi başkanı olarak iç denetim birimini kurmuş ve yönetmiş; leasing ve factoring şirketlerinin satın alma sürecine liderlik etmiştir. 2005’den 2009’a kadar olan dönemde Vodafone’da gelir güvence kıdemli yöneticisi olarak Gelir Güvence Risk Bölümü’nü kurmuş, Vodafone Hindistan, Mısır, Portekiz ve Macaristan’a danışmanlık yapmıştır.

Dr. Öcal, 1983 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans eğitimini  ABD’de, University of Colorado’da finans üzerine tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nden doktora derecesine sahip olup doktora tezini kurumsal yönetim ve aile şirketi sürekliliği üzerine yazmıştır.