Dr. Rezzan Karaaslan

Danışman & Eğitmen

28 yıllık iş yaşamında kalite, çevre, Ar-Ge ve inovasyon stratejileri konusunda çalışmalar ve projeler yürütmüştür. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini de yine aynı üniversiteden organik kimya üzerine alan Dr. Karaaslan 7 yıl süren üniversite asistanlığı ve yurtdışı programından sonra Setaş Kimya’da göreve başlamıştır. Yaklaşık 20 yıl (1994-2013) Setaş Kimya’da Ar-Ge yöneticiliği, iş geliştirme yöneticiliği, ekoloji ve ürün güvenliği yöneticiliği gibi pek çok görevde bulunmuştur.

Dr. Karaaslan, Setaş’ta Ar-Ge merkez koordinatörü olarak çalışmaya başlamadan önce şirketin çeşitli bölümlerinde görev almıştır. Bu süre zarfında ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemini ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemini Setaş Kimya’da kurmuş; bu sürecin bir ileri aşaması olan Markalaşma ve Turquality sistem çalışmalarını başlatmıştır. Ayrıca kurumun marka performansının ölçülmesi çalışmalarında görev almış; pazarlama ve satış stratejilerine katkıda bulunmuştur. Dr. Rezzan Karaaslan, aynı zamanda Ar-Ge altyapısı ile de yakından ilgilenmiş; 1995 yılından bu yana 25 Ar-Ge projesi hazırlayarak SANTEZ, TEYDEB ve TTGV’den aldığı Ar-Ge destekleri ile SETAŞ’ta laboratuvarların ve Ar-Ge sisteminin kurulmasına yardımcı olmuştur. Projeler konusundaki deneyimi ile TTGV tarafından alan hakemi olarak da görevlendirilmiştir.

Sanayi-üniversite işbirliğini geliştirmek için verdiği çabalar ve Sabancı Üniversitesi ile yapılan ortak proje sonucu, şirketine 2003 yılında Teknoloji Özel Ödülünü kazandırmıştır. 2010-2012 yılları arasında Setaş İTÜ Arı Teknokent’in kurulumu görevini de üstlenen ve yönetici müdürü olarak görev yapmış olan Karaaslan, aynı zamanda Setaş Ar-Ge merkezinin kurulmasında, proje koordinasyonu ve yönetimi için de çalışmıştır.

Dr. Karaaslan, 7 tane Avrupa 6. ve 7. Çerçeve, Crosstexnet ve CIP projelerini Setaş Kimya  adına  yürütmüş ve iş paketlerinde liderlik yapmıştır. Bu projeler sonucunda nano biyoloji konusunda “New Azo Dye” isimli patenti ve bilimsel makalesi bulunmaktadır. Aktif şekilde KOBİ’lerin Avrupa projelerinden faydalanması için TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği yaparak seminerler, basın ve TV programları aracılığı ile bu konuyu gündeme taşıyarak farkındalık yaratmak için çalışmıştır.

Türk Kimya Derneği ve Ar-Ge Mühendisleri ve Yöneticileri Derneği yönetim kurulu üyesi olan Dr. Karaaslan bugüne kadar edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ile KOBİ’lere ve büyük ölçekli firmalara kalite yönetimi, Ar-Ge, inovasyon, markalaşma, pazarlama konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir. İstanbul Sanayi Odası Kalite ve Teknoloji İhtisas Kurulu (İSO-KATEK) üyesi olan Dr. Karaaslan İSO üyelerinin yönetim kalitesi ve teknoloji vasıtasıyla rekabet edebilirliğinin arttırılması doğrultusunda yeni ve yaratıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve bunların kazandırılması yönündeki çalışmalara gönüllü olarak katılmaktadır. Bu çalışmalar sonucu Özdeğerlendirme, Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi isimli üç kitapçığın da yazarları arasındadır.

Dr. Rezzan KARAASLAN

28 yıllık iş yaşamında kalite, çevre, Ar-Ge ve inovasyon stratejileri konusunda çalışmalar ve projeler yürütmüştür. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini de yine aynı üniversiteden organik kimya üzerine alan Dr. Karaaslan 7 yıl süren üniversite asistanlığı ve yurtdışı programından sonra Setaş Kimya’da göreve başlamıştır. Yaklaşık 20 yıl (1994-2013) Setaş Kimya’da Ar-Ge yöneticiliği, iş geliştirme yöneticiliği, ekoloji ve ürün güvenliği yöneticiliği gibi pek çok görevde bulunmuştur.

Dr. Karaaslan, Setaş’ta Ar-Ge merkez koordinatörü olarak çalışmaya başlamadan önce şirketin çeşitli bölümlerinde görev almıştır. Bu süre zarfında ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemini ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemini Setaş Kimya’da kurmuş; bu sürecin bir ileri aşaması olan Markalaşma ve Turquality sistem çalışmalarını başlatmıştır. Ayrıca kurumun marka performansının ölçülmesi çalışmalarında görev almış; pazarlama ve satış stratejilerine katkıda bulunmuştur. Dr. Rezzan Karaaslan, aynı zamanda Ar-Ge altyapısı ile de yakından ilgilenmiş; 1995 yılından bu yana 25 Ar-Ge projesi hazırlayarak SANTEZ, TEYDEB ve TTGV’den aldığı Ar-Ge destekleri ile SETAŞ’ta laboratuvarların ve Ar-Ge sisteminin kurulmasına yardımcı olmuştur. Projeler konusundaki deneyimi ile TTGV tarafından alan hakemi olarak da görevlendirilmiştir.

Sanayi-üniversite işbirliğini geliştirmek için verdiği çabalar ve Sabancı Üniversitesi ile yapılan ortak proje sonucu, şirketine 2003 yılında Teknoloji Özel Ödülünü kazandırmıştır. 2010-2012 yılları arasında Setaş İTÜ Arı Teknokent’in kurulumu görevini de üstlenen ve yönetici müdürü olarak görev yapmış olan Karaaslan, aynı zamanda Setaş Ar-Ge merkezinin kurulmasında, proje koordinasyonu ve yönetimi için de çalışmıştır.

Dr. Karaaslan, 7 tane Avrupa 6. ve 7. Çerçeve, Crosstexnet ve CIP projelerini Setaş Kimya  adına  yürütmüş ve iş paketlerinde liderlik yapmıştır. Bu projeler sonucunda nano biyoloji konusunda “New Azo Dye” isimli patenti ve bilimsel makalesi bulunmaktadır. Aktif şekilde KOBİ’lerin Avrupa projelerinden faydalanması için TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği yaparak seminerler, basın ve TV programları aracılığı ile bu konuyu gündeme taşıyarak farkındalık yaratmak için çalışmıştır.

Türk Kimya Derneği ve Ar-Ge Mühendisleri ve Yöneticileri Derneği yönetim kurulu üyesi olan Dr. Karaaslan bugüne kadar edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ile KOBİ’lere ve büyük ölçekli firmalara kalite yönetimi, Ar-Ge, inovasyon, markalaşma, pazarlama konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir. İstanbul Sanayi Odası Kalite ve Teknoloji İhtisas Kurulu (İSO-KATEK) üyesi olan Dr. Karaaslan İSO üyelerinin yönetim kalitesi ve teknoloji vasıtasıyla rekabet edebilirliğinin arttırılması doğrultusunda yeni ve yaratıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve bunların kazandırılması yönündeki çalışmalara gönüllü olarak katılmaktadır. Bu çalışmalar sonucu Özdeğerlendirme, Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi isimli üç kitapçığın da yazarları arasındadır.

Dr. Rezzan KARAASLAN

28 yıllık iş yaşamında kalite, çevre, Ar-Ge ve inovasyon stratejileri konusunda çalışmalar ve projeler yürütmüştür. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini de yine aynı üniversiteden organik kimya üzerine alan Dr. Karaaslan 7 yıl süren üniversite asistanlığı ve yurtdışı programından sonra Setaş Kimya’da göreve başlamıştır. Yaklaşık 20 yıl (1994-2013) Setaş Kimya’da Ar-Ge yöneticiliği, iş geliştirme yöneticiliği, ekoloji ve ürün güvenliği yöneticiliği gibi pek çok görevde bulunmuştur.

Dr. Karaaslan, Setaş’ta Ar-Ge merkez koordinatörü olarak çalışmaya başlamadan önce şirketin çeşitli bölümlerinde görev almıştır. Bu süre zarfında ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemini ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemini Setaş Kimya’da kurmuş; bu sürecin bir ileri aşaması olan Markalaşma ve Turquality sistem çalışmalarını başlatmıştır. Ayrıca kurumun marka performansının ölçülmesi çalışmalarında görev almış; pazarlama ve satış stratejilerine katkıda bulunmuştur. Dr. Rezzan Karaaslan, aynı zamanda Ar-Ge altyapısı ile de yakından ilgilenmiş; 1995 yılından bu yana 25 Ar-Ge projesi hazırlayarak SANTEZ, TEYDEB ve TTGV’den aldığı Ar-Ge destekleri ile SETAŞ’ta laboratuvarların ve Ar-Ge sisteminin kurulmasına yardımcı olmuştur. Projeler konusundaki deneyimi ile TTGV tarafından alan hakemi olarak da görevlendirilmiştir.

Sanayi-üniversite işbirliğini geliştirmek için verdiği çabalar ve Sabancı Üniversitesi ile yapılan ortak proje sonucu, şirketine 2003 yılında Teknoloji Özel Ödülünü kazandırmıştır. 2010-2012 yılları arasında Setaş İTÜ Arı Teknokent’in kurulumu görevini de üstlenen ve yönetici müdürü olarak görev yapmış olan Karaaslan, aynı zamanda Setaş Ar-Ge merkezinin kurulmasında, proje koordinasyonu ve yönetimi için de çalışmıştır.

Dr. Karaaslan, 7 tane Avrupa 6. ve 7. Çerçeve, Crosstexnet ve CIP projelerini Setaş Kimya  adına  yürütmüş ve iş paketlerinde liderlik yapmıştır. Bu projeler sonucunda nano biyoloji konusunda “New Azo Dye” isimli patenti ve bilimsel makalesi bulunmaktadır. Aktif şekilde KOBİ’lerin Avrupa projelerinden faydalanması için TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği yaparak seminerler, basın ve TV programları aracılığı ile bu konuyu gündeme taşıyarak farkındalık yaratmak için çalışmıştır.

Türk Kimya Derneği ve Ar-Ge Mühendisleri ve Yöneticileri Derneği yönetim kurulu üyesi olan Dr. Karaaslan bugüne kadar edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ile KOBİ’lere ve büyük ölçekli firmalara kalite yönetimi, Ar-Ge, inovasyon, markalaşma, pazarlama konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir. İstanbul Sanayi Odası Kalite ve Teknoloji İhtisas Kurulu (İSO-KATEK) üyesi olan Dr. Karaaslan İSO üyelerinin yönetim kalitesi ve teknoloji vasıtasıyla rekabet edebilirliğinin arttırılması doğrultusunda yeni ve yaratıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve bunların kazandırılması yönündeki çalışmalara gönüllü olarak katılmaktadır. Bu çalışmalar sonucu Özdeğerlendirme, Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi isimli üç kitapçığın da yazarları arasındadır.