Dr. Yüksel Vardar

Danışman & Eğitmen

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Dr. Vardar, 1985-1995 yılları arasında aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmış ve 1995 -2011 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı ve Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2011 yılı sonunda emekli olmuştur. Akademisyenlik yaptığı 10 yıl boyunca; özellikle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok bilim dalında yapılan araştırma, bilim uzmanlığı ve doktora tezlerinin istatistiksel değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Vardar, TOBB’da görev yaptığı dönem içerisinde KOBİ’lerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB’un Kalite Yönetim Sisteminin takibi, Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmiştir. Ayrıca, TOBB Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Rekabet Anketlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık örgütünün beraberce yürüttüğü 20.000 anketlik Urfa ili Şark çıbanı çalışmalarının optik anket tasarımı ve değerlendirilmesi gibi büyük çaplı istatistiki çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında TOBB’da kurulan ISO–9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yerleştirilmesi ve Kalite Güvence Belgesinin alınması çalışmalarında koordinatörlük yapmış, TOBB’da yapılan Reorganizasyon çalışmalarının tüm aşamalarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamıştır. TOBB’un Stratejik Planının oluşturulmasında ekip liderliği, KOBİ Bilgi Sitesi’nin tasarım, uygulama ve güncellenmesi çalışmaları, TOBB Başkanlık Bilgisayar sisteminin tasarım ve kurulumu, TOBB Veritabanları ve Bilgi Erişim Müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiştir.

Dr. Vardar 2012 yılından bu yana eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.  İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de görev aldığı projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları'nın süreç değerlendirmesi, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirmesi ve insan kaynakları yönetimi çalışması yer almaktadır. Başta SPSS olmak üzere pek çok istatistik paket programını ileri derecede hakimdir.

Dr. Yüksel Vardar

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Dr. Vardar, 1985-1995 yılları arasında aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmış ve 1995 -2011 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı ve Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2011 yılı sonunda emekli olmuştur. Akademisyenlik yaptığı 10 yıl boyunca; özellikle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok bilim dalında yapılan araştırma, bilim uzmanlığı ve doktora tezlerinin istatistiksel değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Vardar, TOBB’da görev yaptığı dönem içerisinde KOBİ’lerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB’un Kalite Yönetim Sisteminin takibi, Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmiştir. Ayrıca, TOBB Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Rekabet Anketlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık örgütünün beraberce yürüttüğü 20.000 anketlik Urfa ili Şark çıbanı çalışmalarının optik anket tasarımı ve değerlendirilmesi gibi büyük çaplı istatistiki çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında TOBB’da kurulan ISO–9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yerleştirilmesi ve Kalite Güvence Belgesinin alınması çalışmalarında koordinatörlük yapmış, TOBB’da yapılan Reorganizasyon çalışmalarının tüm aşamalarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamıştır. TOBB’un Stratejik Planının oluşturulmasında ekip liderliği, KOBİ Bilgi Sitesi’nin tasarım, uygulama ve güncellenmesi çalışmaları, TOBB Başkanlık Bilgisayar sisteminin tasarım ve kurulumu, TOBB Veritabanları ve Bilgi Erişim Müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiştir.

Dr. Vardar 2012 yılından bu yana eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.  İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de görev aldığı projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları'nın süreç değerlendirmesi, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirmesi ve insan kaynakları yönetimi çalışması yer almaktadır. Başta SPSS olmak üzere pek çok istatistik paket programını ileri derecede hakimdir.

Dr. Yüksel Vardar

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Dr. Vardar, 1985-1995 yılları arasında aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmış ve 1995 -2011 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı ve Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2011 yılı sonunda emekli olmuştur. Akademisyenlik yaptığı 10 yıl boyunca; özellikle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok bilim dalında yapılan araştırma, bilim uzmanlığı ve doktora tezlerinin istatistiksel değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Vardar, TOBB’da görev yaptığı dönem içerisinde KOBİ’lerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB’un Kalite Yönetim Sisteminin takibi, Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmiştir. Ayrıca, TOBB Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Rekabet Anketlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık örgütünün beraberce yürüttüğü 20.000 anketlik Urfa ili Şark çıbanı çalışmalarının optik anket tasarımı ve değerlendirilmesi gibi büyük çaplı istatistiki çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında TOBB’da kurulan ISO–9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yerleştirilmesi ve Kalite Güvence Belgesinin alınması çalışmalarında koordinatörlük yapmış, TOBB’da yapılan Reorganizasyon çalışmalarının tüm aşamalarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamıştır. TOBB’un Stratejik Planının oluşturulmasında ekip liderliği, KOBİ Bilgi Sitesi’nin tasarım, uygulama ve güncellenmesi çalışmaları, TOBB Başkanlık Bilgisayar sisteminin tasarım ve kurulumu, TOBB Veritabanları ve Bilgi Erişim Müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiştir.

Dr. Vardar 2012 yılından bu yana eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.  İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de görev aldığı projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları'nın süreç değerlendirmesi, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirmesi ve insan kaynakları yönetimi çalışması yer almaktadır. Başta SPSS olmak üzere pek çok istatistik paket programını ileri derecede hakimdir.

Dr. Yüksel Vardar

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Dr. Vardar, 1985-1995 yılları arasında aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmış ve 1995 -2011 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı ve Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2011 yılı sonunda emekli olmuştur. Akademisyenlik yaptığı 10 yıl boyunca; özellikle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok bilim dalında yapılan araştırma, bilim uzmanlığı ve doktora tezlerinin istatistiksel değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Vardar, TOBB’da görev yaptığı dönem içerisinde KOBİ’lerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB’un Kalite Yönetim Sisteminin takibi, Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmiştir. Ayrıca, TOBB Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Rekabet Anketlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık örgütünün beraberce yürüttüğü 20.000 anketlik Urfa ili Şark çıbanı çalışmalarının optik anket tasarımı ve değerlendirilmesi gibi büyük çaplı istatistiki çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında TOBB’da kurulan ISO–9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yerleştirilmesi ve Kalite Güvence Belgesinin alınması çalışmalarında koordinatörlük yapmış, TOBB’da yapılan Reorganizasyon çalışmalarının tüm aşamalarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamıştır. TOBB’un Stratejik Planının oluşturulmasında ekip liderliği, KOBİ Bilgi Sitesi’nin tasarım, uygulama ve güncellenmesi çalışmaları, TOBB Başkanlık Bilgisayar sisteminin tasarım ve kurulumu, TOBB Veritabanları ve Bilgi Erişim Müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiştir.

Dr. Vardar 2012 yılından bu yana eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.  İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de görev aldığı projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları'nın süreç değerlendirmesi, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirmesi ve insan kaynakları yönetimi çalışması yer almaktadır. Başta SPSS olmak üzere pek çok istatistik paket programını ileri derecede hakimdir.

Dr. Yüksel Vardar

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Dr. Vardar, 1985-1995 yılları arasında aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmış ve 1995 -2011 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı ve Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2011 yılı sonunda emekli olmuştur. Akademisyenlik yaptığı 10 yıl boyunca; özellikle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok bilim dalında yapılan araştırma, bilim uzmanlığı ve doktora tezlerinin istatistiksel değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Vardar, TOBB’da görev yaptığı dönem içerisinde KOBİ’lerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB’un Kalite Yönetim Sisteminin takibi, Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmiştir. Ayrıca, TOBB Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Rekabet Anketlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık örgütünün beraberce yürüttüğü 20.000 anketlik Urfa ili Şark çıbanı çalışmalarının optik anket tasarımı ve değerlendirilmesi gibi büyük çaplı istatistiki çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında TOBB’da kurulan ISO–9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yerleştirilmesi ve Kalite Güvence Belgesinin alınması çalışmalarında koordinatörlük yapmış, TOBB’da yapılan Reorganizasyon çalışmalarının tüm aşamalarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamıştır. TOBB’un Stratejik Planının oluşturulmasında ekip liderliği, KOBİ Bilgi Sitesi’nin tasarım, uygulama ve güncellenmesi çalışmaları, TOBB Başkanlık Bilgisayar sisteminin tasarım ve kurulumu, TOBB Veritabanları ve Bilgi Erişim Müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiştir.

Dr. Vardar 2012 yılından bu yana eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.  İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de görev aldığı projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları'nın süreç değerlendirmesi, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirmesi ve insan kaynakları yönetimi çalışması yer almaktadır. Başta SPSS olmak üzere pek çok istatistik paket programını ileri derecede hakimdir.

Dr. Yüksel Vardar

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Dr. Vardar, 1985-1995 yılları arasında aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmış ve 1995 -2011 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı ve Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2011 yılı sonunda emekli olmuştur. Akademisyenlik yaptığı 10 yıl boyunca; özellikle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok bilim dalında yapılan araştırma, bilim uzmanlığı ve doktora tezlerinin istatistiksel değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Vardar, TOBB’da görev yaptığı dönem içerisinde KOBİ’lerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB’un Kalite Yönetim Sisteminin takibi, Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmiştir. Ayrıca, TOBB Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Rekabet Anketlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık örgütünün beraberce yürüttüğü 20.000 anketlik Urfa ili Şark çıbanı çalışmalarının optik anket tasarımı ve değerlendirilmesi gibi büyük çaplı istatistiki çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında TOBB’da kurulan ISO–9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yerleştirilmesi ve Kalite Güvence Belgesinin alınması çalışmalarında koordinatörlük yapmış, TOBB’da yapılan Reorganizasyon çalışmalarının tüm aşamalarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamıştır. TOBB’un Stratejik Planının oluşturulmasında ekip liderliği, KOBİ Bilgi Sitesi’nin tasarım, uygulama ve güncellenmesi çalışmaları, TOBB Başkanlık Bilgisayar sisteminin tasarım ve kurulumu, TOBB Veritabanları ve Bilgi Erişim Müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiştir.

Dr. Vardar 2012 yılından bu yana eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.  İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de görev aldığı projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları'nın süreç değerlendirmesi, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirmesi ve insan kaynakları yönetimi çalışması yer almaktadır. Başta SPSS olmak üzere pek çok istatistik paket programını ileri derecede hakimdir.

Dr. Yüksel Vardar

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Dr. Vardar, 1985-1995 yılları arasında aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmış ve 1995 -2011 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı ve Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2011 yılı sonunda emekli olmuştur. Akademisyenlik yaptığı 10 yıl boyunca; özellikle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok bilim dalında yapılan araştırma, bilim uzmanlığı ve doktora tezlerinin istatistiksel değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Vardar, TOBB’da görev yaptığı dönem içerisinde KOBİ’lerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB’un Kalite Yönetim Sisteminin takibi, Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmiştir. Ayrıca, TOBB Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Rekabet Anketlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık örgütünün beraberce yürüttüğü 20.000 anketlik Urfa ili Şark çıbanı çalışmalarının optik anket tasarımı ve değerlendirilmesi gibi büyük çaplı istatistiki çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında TOBB’da kurulan ISO–9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yerleştirilmesi ve Kalite Güvence Belgesinin alınması çalışmalarında koordinatörlük yapmış, TOBB’da yapılan Reorganizasyon çalışmalarının tüm aşamalarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamıştır. TOBB’un Stratejik Planının oluşturulmasında ekip liderliği, KOBİ Bilgi Sitesi’nin tasarım, uygulama ve güncellenmesi çalışmaları, TOBB Başkanlık Bilgisayar sisteminin tasarım ve kurulumu, TOBB Veritabanları ve Bilgi Erişim Müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiştir.

Dr. Vardar 2012 yılından bu yana eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.  İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de görev aldığı projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları'nın süreç değerlendirmesi, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirmesi ve insan kaynakları yönetimi çalışması yer almaktadır. Başta SPSS olmak üzere pek çok istatistik paket programını ileri derecede hakimdir.

Dr. Yüksel Vardar

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Dr. Vardar, 1985-1995 yılları arasında aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmış ve 1995 -2011 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı ve Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2011 yılı sonunda emekli olmuştur. Akademisyenlik yaptığı 10 yıl boyunca; özellikle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok bilim dalında yapılan araştırma, bilim uzmanlığı ve doktora tezlerinin istatistiksel değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Vardar, TOBB’da görev yaptığı dönem içerisinde KOBİ’lerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB’un Kalite Yönetim Sisteminin takibi, Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmiştir. Ayrıca, TOBB Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Rekabet Anketlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık örgütünün beraberce yürüttüğü 20.000 anketlik Urfa ili Şark çıbanı çalışmalarının optik anket tasarımı ve değerlendirilmesi gibi büyük çaplı istatistiki çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında TOBB’da kurulan ISO–9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yerleştirilmesi ve Kalite Güvence Belgesinin alınması çalışmalarında koordinatörlük yapmış, TOBB’da yapılan Reorganizasyon çalışmalarının tüm aşamalarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamıştır. TOBB’un Stratejik Planının oluşturulmasında ekip liderliği, KOBİ Bilgi Sitesi’nin tasarım, uygulama ve güncellenmesi çalışmaları, TOBB Başkanlık Bilgisayar sisteminin tasarım ve kurulumu, TOBB Veritabanları ve Bilgi Erişim Müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiştir.

Dr. Vardar 2012 yılından bu yana eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.  İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de görev aldığı projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları'nın süreç değerlendirmesi, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirmesi ve insan kaynakları yönetimi çalışması yer almaktadır. Başta SPSS olmak üzere pek çok istatistik paket programını ileri derecede hakimdir.

Dr. Yüksel Vardar

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Dr. Vardar, 1985-1995 yılları arasında aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmış ve 1995 -2011 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı ve Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2011 yılı sonunda emekli olmuştur. Akademisyenlik yaptığı 10 yıl boyunca; özellikle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok bilim dalında yapılan araştırma, bilim uzmanlığı ve doktora tezlerinin istatistiksel değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Vardar, TOBB’da görev yaptığı dönem içerisinde KOBİ’lerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB’un Kalite Yönetim Sisteminin takibi, Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmiştir. Ayrıca, TOBB Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Rekabet Anketlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık örgütünün beraberce yürüttüğü 20.000 anketlik Urfa ili Şark çıbanı çalışmalarının optik anket tasarımı ve değerlendirilmesi gibi büyük çaplı istatistiki çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında TOBB’da kurulan ISO–9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yerleştirilmesi ve Kalite Güvence Belgesinin alınması çalışmalarında koordinatörlük yapmış, TOBB’da yapılan Reorganizasyon çalışmalarının tüm aşamalarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamıştır. TOBB’un Stratejik Planının oluşturulmasında ekip liderliği, KOBİ Bilgi Sitesi’nin tasarım, uygulama ve güncellenmesi çalışmaları, TOBB Başkanlık Bilgisayar sisteminin tasarım ve kurulumu, TOBB Veritabanları ve Bilgi Erişim Müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiştir.

Dr. Vardar 2012 yılından bu yana eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.  İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de görev aldığı projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları'nın süreç değerlendirmesi, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirmesi ve insan kaynakları yönetimi çalışması yer almaktadır. Başta SPSS olmak üzere pek çok istatistik paket programını ileri derecede hakimdir.

Dr. Yüksel Vardar

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Dr. Vardar, 1985-1995 yılları arasında aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmış ve 1995 -2011 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı ve Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2011 yılı sonunda emekli olmuştur. Akademisyenlik yaptığı 10 yıl boyunca; özellikle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok bilim dalında yapılan araştırma, bilim uzmanlığı ve doktora tezlerinin istatistiksel değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Vardar, TOBB’da görev yaptığı dönem içerisinde KOBİ’lerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB’un Kalite Yönetim Sisteminin takibi, Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmiştir. Ayrıca, TOBB Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Rekabet Anketlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık örgütünün beraberce yürüttüğü 20.000 anketlik Urfa ili Şark çıbanı çalışmalarının optik anket tasarımı ve değerlendirilmesi gibi büyük çaplı istatistiki çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında TOBB’da kurulan ISO–9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yerleştirilmesi ve Kalite Güvence Belgesinin alınması çalışmalarında koordinatörlük yapmış, TOBB’da yapılan Reorganizasyon çalışmalarının tüm aşamalarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamıştır. TOBB’un Stratejik Planının oluşturulmasında ekip liderliği, KOBİ Bilgi Sitesi’nin tasarım, uygulama ve güncellenmesi çalışmaları, TOBB Başkanlık Bilgisayar sisteminin tasarım ve kurulumu, TOBB Veritabanları ve Bilgi Erişim Müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiştir.

Dr. Vardar 2012 yılından bu yana eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.  İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de görev aldığı projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları'nın süreç değerlendirmesi, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirmesi ve insan kaynakları yönetimi çalışması yer almaktadır. Başta SPSS olmak üzere pek çok istatistik paket programını ileri derecede hakimdir.

Dr. Yüksel Vardar

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Dr. Vardar, 1985-1995 yılları arasında aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmış ve 1995 -2011 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı ve Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2011 yılı sonunda emekli olmuştur. Akademisyenlik yaptığı 10 yıl boyunca; özellikle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok bilim dalında yapılan araştırma, bilim uzmanlığı ve doktora tezlerinin istatistiksel değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Vardar, TOBB’da görev yaptığı dönem içerisinde KOBİ’lerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB’un Kalite Yönetim Sisteminin takibi, Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmiştir. Ayrıca, TOBB Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Rekabet Anketlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık örgütünün beraberce yürüttüğü 20.000 anketlik Urfa ili Şark çıbanı çalışmalarının optik anket tasarımı ve değerlendirilmesi gibi büyük çaplı istatistiki çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında TOBB’da kurulan ISO–9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yerleştirilmesi ve Kalite Güvence Belgesinin alınması çalışmalarında koordinatörlük yapmış, TOBB’da yapılan Reorganizasyon çalışmalarının tüm aşamalarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamıştır. TOBB’un Stratejik Planının oluşturulmasında ekip liderliği, KOBİ Bilgi Sitesi’nin tasarım, uygulama ve güncellenmesi çalışmaları, TOBB Başkanlık Bilgisayar sisteminin tasarım ve kurulumu, TOBB Veritabanları ve Bilgi Erişim Müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiştir.

Dr. Vardar 2012 yılından bu yana eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.  İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de görev aldığı projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları'nın süreç değerlendirmesi, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirmesi ve insan kaynakları yönetimi çalışması yer almaktadır. Başta SPSS olmak üzere pek çok istatistik paket programını ileri derecede hakimdir.

Dr. Yüksel Vardar

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Dr. Vardar, 1985-1995 yılları arasında aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmış ve 1995 -2011 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı ve Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2011 yılı sonunda emekli olmuştur. Akademisyenlik yaptığı 10 yıl boyunca; özellikle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok bilim dalında yapılan araştırma, bilim uzmanlığı ve doktora tezlerinin istatistiksel değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Vardar, TOBB’da görev yaptığı dönem içerisinde KOBİ’lerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB’un Kalite Yönetim Sisteminin takibi, Birlik personeli ve Oda/Borsa personelinin yanı sıra yerli ve yabancı heyetler için de farklı eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmiştir. Ayrıca, TOBB Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Rekabet Anketlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dünya Sağlık örgütünün beraberce yürüttüğü 20.000 anketlik Urfa ili Şark çıbanı çalışmalarının optik anket tasarımı ve değerlendirilmesi gibi büyük çaplı istatistiki çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında TOBB’da kurulan ISO–9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yerleştirilmesi ve Kalite Güvence Belgesinin alınması çalışmalarında koordinatörlük yapmış, TOBB’da yapılan Reorganizasyon çalışmalarının tüm aşamalarının koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamıştır. TOBB’un Stratejik Planının oluşturulmasında ekip liderliği, KOBİ Bilgi Sitesi’nin tasarım, uygulama ve güncellenmesi çalışmaları, TOBB Başkanlık Bilgisayar sisteminin tasarım ve kurulumu, TOBB Veritabanları ve Bilgi Erişim Müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiştir.

Dr. Vardar 2012 yılından bu yana eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.  İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de görev aldığı projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları'nın süreç değerlendirmesi, İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirmesi ve insan kaynakları yönetimi çalışması yer almaktadır. Başta SPSS olmak üzere pek çok istatistik paket programını ileri derecede hakimdir.