Gülenay Doğan

Koordinatör & Danışman

Gülenay Doğan, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden lisans derecesine sahiptir. Ayrıca ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’na özel öğrenci olarak devam etmektedir.

Doğan, İNOMER bünyesinde çok sayıda analiz çalışmasında ve kurumsal gelişim projesinde görev almıştır. Son dönemde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için yürütülen Ar-Ge Merkezleri Değerlendirme Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı, DOKA ve GEKA için mali ve teknik desteklerinin değerlendirilmesi, TÜBİTAK destekli Rekabet ve Kalkınma için Ar-Ge ve Yenilik Mentör Ağı (ArGeMEN) Projesi, Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesi ve Batı Karadeniz 2015- 2025 Bölgesel İnovasyon Stratejisi ve Eylem Planı Projesi’nde saha çalışmaları ve  veri analizi çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bunun dışında bölgesel ve ulusal kamu kurumları için de istatistiki analizler ve raporlamalar gerçekleştirmiştir.

İNOMER bünyesinde özel sektör ve kamu kurumlarında düzenlenen bir çok etkinliğin koordinasyonunda aktif görev alan Doğan, Avrupa Eğitim Vakfı ve TÜBİTAK gibi kurumların Türkiye organizasyonlarında da çalışmıştır.