Namık Dağalp

Danışman & Eğitmen

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans, ABD‘de Vanderbilt Üniversitesi’nden Ekonomi alanından yüksek lisansını tamamlayan Namık Dağalp, 1978 yılında Maliye Bakanlığı’nda Müfettiş Muavini olarak göreve başladı ve 1981 yılına Maliye Müfettişi olmuştur. Sağlık ve Maliye Bakanlarına özel danışmanlık vermiş; Hazine Müsteşarlığında, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı Vekili, kamu Finansmanı Genel Müdürü ve Sigortacılık Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 1995–1999 yılları arasında Dünya Bankasında ülkemizi temsilen İcra Direktör Danışmanı ve Vekili olarak görevlendirilmiştir.

2002 yılında Hazine temsilcisi olarak Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atanmış ve beş yıllık görev süresini tamamlayarak emekli olmuştur. Kamu İhale Hukuku alanında; diğer yazarlar ile birlikte “Son değişikliklerle Soru ve Cevaplı Kamu İhale Hukuku” adlı kitabı ve yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Bugüne KİK mevzuatıyla ilgili aralarında Kalkınma Bakanlığı, Datateknik, Ankara Barosu, Hüsnü Özyeğin Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Diyarbakır Eğitim Hastanesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gürsu Belediyesi, Biga Belediyesi, Artvin İl Özel İdaresi, Yusufeli Özel İdaresi ve Iğdır İl Özel İdaresi bulunan kurumlara eğitimler vermiştir.