Şirin Elçi

Başkan & CEO

İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’nin Kurucusu ve İNOMER’in Başkan ve CEO’su olan Şirin Elçi, 23 yıllık iş yaşamının 18 yıldan fazlasını rekabetçilik ve kalkınma bağlamında inovasyon, Ar-Ge, girişimcilik, kamu sektörünün ve özel sektörün gelişimi ve eğitim ve öğretim konularına ayırmıştır. Bugüne kadar kurumsal, bölgesel, sektörel, ulusal ve uluslararası seviyede çok sayıda kuruluşa danışmanlık, eğitim ve araştırma hizmeti sunmuştur. Ayrıca, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, OECD ve Birleşmiş Milletler’in çalışmalarında görev almış; Hindistan’dan Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada danışmanlık, araştırma ve eğitim hizmeti vermiştir. Elçi, aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politika Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora Programı’nda ‘İnovasyon Politikaları ve Yönetişimi’ dersi vermektedir.

Şirin Elçi, kurumsal yönetim sistemleri; kapasite ve yetkinlik geliştirme uygulamaları; politika ve proje tasarımı ve uygulanması; stratejik planlama ve yönetim; etki analizi ve değerlendirme başta olmak üzere geniş bir yelpazede çok sayıda özel sektör kuruluşuna; bakanlıklara ve diğer kamu kurumlarına; üniversitelere, eğitim kuruluşlarına ve uluslararası kuruluşa danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiştir. Uzmanı olduğu konularda yurtiçi ve dışında konuşmacı olarak katıldığı çok sayıda konferans, seminer, TV ve radyo programı; yayınlanmış gazete ve dergi röportajları, kitapları ve köşe yazıları bulunmaktadır.

Elçi, rekabet ve kalkınmanın dinamosu olan inovasyonu ülkemizde gündeme taşımak, bu konuda farkındalık yaratmak ve inovasyon kültürünün oluşumuna katkı sağlamak için de uzun süredir aktif şekilde çalışmaktadır. Özel sektörde inovasyon performansını ölçmeye yönelik Türkiye’nin ilk inovasyon değerlendirme metodolojisini ve sistemini 1999 yılında geliştirmiş ve uygulamıştır. 2003 yılında focus:innovation ağını kurarak yurtiçinde ve dışında inovasyon ve rekabetçiliğe dair önemli çalışmalara imza atmıştır. Bu kapsamda, 2004-2005 döneminde tasarım ve yönetimini yaptığı “Eski Köye Yeni Adet Getirin!” adlı proje ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu ile yaptığı çalışmalarla inovasyon konusunun milli eğitim müfredatına entegre edilmesini sağlamıştır. Ayrıca, 2008-2013 yılları arasında ABD Büyükelçiliği desteğiyle Türkiye çapında lise seviyesinde yürütülen ‘Genç İnovatif Girişimci Projesi’nin tasarımını ve danışmanlığını gerçekleştirmiştir. Türkiye’de kamu sektöründe inovasyon konusunda ilk ve en kapsamlı çalışmaları yürütmüş; konuyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan ‘Türkiye için Fikrini Söyle!’ yarışmasını 2010 yılında tasarlamış ve gerçekleştirmiştir.

İnovasyon ve inovatif girişimcilik odaklı kalkınma alanındaki çalışmalarından dolayı 2010 yılında, ABD Başkanı Obama tarafından Başkanlık Girişimcilik Zirvesi’ne Türkiye’yi temsilen davet edilmiştir. Bu kapsamda başlatılan çalışmalara da aktif olarak katılan Elçi, halen dünya genelinde inovatif girişimcilere mentörlük hizmeti sunmakta; inovasyon, teknoloji ve girişimcilikle ilgili küresel platformlarda yer almaktadır.

Şirin Elçi, Avrupa Komisyonu’nun TrendChart on Innovation ve INNO-Policy Trenchart girişimlerinde 2004-2012 yılları arasında, ERAWATCH girişiminde ise 2005-2011 yılları arasında ülkemizi temsil etmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin inovasyon politikaları, uygulamaları, ulusal inovasyon sistemi ve yönetişimine ilişkin analiz ve değerlendirmelerini içeren raporları Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır. Bu girişimler kapsamında ayrıca, Akdeniz ülkelerinin inovasyon ve Ar-Ge politika, program ve sistemlerinin analizinde kıdemli politika analisti ve irtibat noktası olarak çalışmıştır.

Basıldığı ilk yıl içinde 30 binin üzerinde okuyucu kitlesine ulaşan ve 13. baskıya ulaşan, Türkiye’de inovasyona ilişkin yazılan ilk kitap olan ‘İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı’ adlı kitabın yanı sıra inovasyonun farklı boyutlarını ele alan dört kitabın yazarı; International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), International Association for Management of Technology (IAMOT), İnovasyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Ulusal İnovasyon Girişimi üyesidir.

Yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Programı’ndan “Türk Sanayi'nde İnovasyon Yönetimi” konulu teziyle alan Elçi, ODTÜ Maden Mühendisliği’nden Lisans derecesine; Amerikan Yönetim ve İş İdaresi Enstitüsü’nden de işletme, yönetim ve organizasyon alanında dereceye sahiptir.

2003 yılında focus:innovation’ı kurmadan önce Yüksel İnşaat ve Bayındır İnşaat Ortaklığı’nda ve Siemens AG’de proje yönetimi alanında görev almış; yaklaşık 8 yıl Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda (TTGV) yönetici olarak çalışmıştır. Bu süreçte, Türkiye’nin ilk Ar-Ge ve inovasyon altyapılarının oluşumu (bu kapsamda ODTÜ Teknokent, Bilkent Cyberpark, TÜBİTAK-MAM ve İTÜ Arı Teknokent’in iş planlarının hazırlanması); girişim sermayesi ve başlangıç sermaye destekleri gibi finansman mekanizmalarının tasarımı; teknoloji transferi uygulamalarının başlatılması; Ar-Ge ve inovasyon destek programlarının ve mekanizmalarının etki analizi gibi alanlarda aktif görev almıştır. Bu dönemde aynı zamanda Dünya Bankası destekli Endüstriyel Teknoloji Projesi’nin koordinatörlüğünü yapmış; TTGV’nin kurumsallaşması ve performansının artmasına yönelik çalışmaları başlatarak yürütmüştür. Bu kapsamda, proje değerlendirme sürecini optimize ederek, başvurudan karar aşamasına kadar geçen süreyi 6 aydan 2 aya indirmiş; uluslararası ilişkiler birimini kurmuş; kurumsal kapasite geliştirme, performans değerlendirme, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini planlayarak uygulamıştır. Aynı dönemde ve sonrasında ulusal inovasyon, bilim ve teknoloji politikalarının şekillenmesi ve uygulanması sürecinde de aktif rol almış; Türkiye’nin ilk teknoloji öngörü çalışması olan Vizyon 2023’de proje ekibinde çalışmıştır.