Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısı ve Sistemleri

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri için gerekli altyapıların oluşturulması, kapasitelerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yüksek performansla çalışmalarının sağlanması konusunda danışmanlık, eğitim ve uygulama desteği sunuyoruz.

  • Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Yapılanması/Sistemi
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar/Teknokentler)
  • Kuluçka Merkezleri (İnkübatörler)
  • İnovasyon Merkezleri
  • Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi
  • İnovasyona ve Teknolojiye Dayalı Girişimcilik/Akademik Girişimcilik
  • İnovasyon ve İnovatif Girişimcilik Dersleri/Eğitim Programları