Kurumsal Gelişim ve Rekabet Gücü Kazanma

Üniversitelerin ve diğer tüm eğitim kurumlarının kurumsal gelişimi ve rekabet güçlerinin artırılması konusunda aşağıdaki alanlar başta olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz.

  • İhtiyaç Analizi
  • Öğrenci Memnuniyeti
  • Stratejik Planlama
  • İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi
  • Uluslararasılaşma
  • Tanıtım ve Pazarlama Stratejileri
  • Marka Stratejisi
  • Değerlendirme
  • Bologna Süreci Hizmetleri
  • İnovasyon ve İnovatif Girişimcilik Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması