Teknoloji Transferi

Teknoloji transferi alanında sahip olduğumuz deneyimle, ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetleri konunun en yetkin uzmanlarıyla sunuyoruz. Teknoloji transferine ilişkin olarak, aşağıdaki konular başta olmak üzere, ihtiyaç duyduğunuz her alanda hizmet veriyoruz.

 • Üniversitelerin Teknoloji Transferi Potansiyeli Analizi
 • Bölgesel Sanayinin Ar-Ge ve Teknoloji Transferi İhtiyacının Belirlenmesi
 • Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) Kurulması ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi
 • TTO Stratejisinin Geliştirilmesi
 • Teknoloji Transferi Faaliyetlerinin Tasarlanması ve Uygulanması
 • Dünyadaki başarılı TTO’lara Çalışma Ziyareti
 • TTO Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
 • Fikri Haklar Yönetimi
 • Spin-off’ların Kurulmasını Özendirecek Mekanizmaların Tasarlanması
 • Kuluçka Merkezlerinin Kurulması ve İşletilme Danışmanlığı
 • Çekirdek Sermaye/Başlangıç Sermayesi (seed fund/start-up finance) Mekanizmalarının Geliştirilmesi ve Uygulama Danışmanlığı
 • Üniversite-Özel Sektör Ar-Ge, İnovasyon ve TT Etkinlikleri Organizasyonu ve Moderasyonu
 • Teknoloji Pazarlama ve Lisanslama Hizmetleri
 • TTO Personeline Yönelik Eğitim Programları
 • Akademisyenler, Öğrenciler ve Sanayiye Yönelik Eğitim Programları