Enerji ve Çevre Yönetimi Eğitimleri

Kod Eğitim Başlığı
ENE101 Temel Enerji ve Çevre Yönetimi
ENE102 Etkin Sürdürülebilirlik Yönetimi
ENE103 ISO 14001: 2004 Bilgilendirme ve İç Denetçi
ENE104 Çevre Mevzuatı
ENE105 Kurumsal İklim Değişikliği Göstergeleri
ENE106 Karbon Yönetimine Giriş ve Gönüllü Karbon Piyasaları
ENE107 Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması
ENE108 Yeşil Binalar (BREEAM, LEED)
ENE109 Sürdürülebilir Enerji Yönetimi
ENE110 Eko-verimlilik (Temiz Üretim)
ENE111 Kurumsal İklim Değişikliği için Yönetim Sistemleri (ISO 14064, PAS2050)
ENE112 İklim Değişikliği Yaklaşımlarında Sektörel Özellikler
ENE113 Yenilenebilir Enerji Teknolojilerine Giriş
ENE114 Etkin Kurumsal Sorumluluk Raporlaması