Finans Eğitimleri

Kod Eğitim Başlığı
FİN101 Temel Finans Eğitimi
FİN102 Stratejik Finans Yönetimi
FİN103 Stratejik Kararlar için Mali Analiz
FİN104 Finansçı Olmayanlar için Finans
FİN105 Finansal Muhasebe
FİN106 Mali Analiz
FİN107 Teori ve Uygulamada Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
FİN108 Kaynak Maliyeti ve Yatırım Kararları
FİN109 Finansal Planlama ve Bütçeleme