Kurumsal Eğitimler

Kod Eğitim Başlığı
KAM101 Temel Kurumsal Yönetim
KAM102 Süreç Yönetimi
KAM103 Değerlendirme ve Etki Analizi
KAM104 Politika Döngüsü ve Destek/Teşvik Programı Tasarımı ve Yönetimi
KAM105 Risk Yönetimi
KAM106 Performans Yönetimi
KAM107 Görev Tanımı Hazırlama ve İnsan Kaynakları Yönetimi
KAM108 İç Kontrol Sistemi Farkındalığı
KAM109 Stratejik Yönetim ve Liderlik
KAM110 Stratejik Planlama
KAM111 İnovasyon Yönetimi
KAM112 SWOT ve PEST Analizi
KAM113 Yönetim Sistemleri ve Kurumsallaşma
KAM114 Bilişim Teknolojileri Yönetimi
KAM115 Nitel ve Nicel Araştırma ve Uygulama Teknikleri
KAM116 Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı
KAM117 Müşteri Memnuniyeti
KAM118 Reorganizasyon
KAM119 Bölgesel İnovasyon Stratejilerinin Geliştirilmesi
KAM120 Kümelenme
KAM121 Proje Geliştirme, Hazırlama ve Yönetim Döngüsü
KAM122 Problem Çözme Teknikleri
KAM123 Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü Oluşturma
KAM124 Değişim Yönetimi
KAM125 Kurumsal Stres Yönetimi ve Stres Altında Verimlilik
KAM126 Verimli Çalışma ve Motivasyonu Artırma Yöntemleri
KAM127 Kalite Yönetimi
KAM128 Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler
KAM129 Yetenek Yönetimi
KAM130 Y Kuşağı Yönetimi
KAM131 İnsan Kaynakları Planlaması ve Norm Kardo
KAM132 Kariyer Planlama ve Yönetimi
KAM133 Oryantasyon
KAM134 Ücret Yönetimi
KAM135 İşe Alım ve Mülakat Teknikleri
KAM136 Marka Yaratma ve Yönetme
KAM137 Müşteri Şikayetleri Yönetimi