Neden İNOMER Eğitimleri?

İNOMER eğitimleri, uzman ekibimiz tarafından verilmektedir. Uzmanlarımız, eğitimini verdikleri konuları, profesyonel yaşamlarında ve akademik çalışmalarında uzun yıllardır deneyimlemiş ve içselleştirmiş olduklarından, eğitimde kapsanan hiç bir kavram, yöntem ve yaklaşım havada kalmaz, soyut ve ezbere dayalı bir biçimde anlatılmaz. Eğitmenlerimiz aynı zamanda danışmanlarımızdır. Dolayısıyla verilen her eğitimin firmanız için ne anlama gelmesi gerektiğini; nerede nasıl kullanılması gerektiğini çok iyi bilirler; sizinle aynı dili konuşurlar. İNOMER eğitimlerini ve eğitmenlerini farklı kılan da işte budur.

Eğitim Yaklaşımımız

Eğitimlerimizi, talep ve ihtiyacınıza bağlı olarak;

  • Birebir üst yöneticiye verilen VIP eğitimler,
  • Küçük gruplarla yapılan etkileşimli eğitim ve çalıştaylar,
  • Geniş katılımlı seminerler

olmak üzere 3 farklı kategoride organize ediyoruz.

Eğitimlerimizin tamamını, içerik ve süre açısından, şirketinizin ihtiyaçlarına ve katılımcıların profiline göre şekillendiriyoruz.

Eğitim konularımızı, listeler halinde aşağıda bulacaksınız. Daha başka konularda eğitime ihtiyaç duyuyorsanız lütfen bizimle temasa geçiniz.

Eğitim İhtiyaç Analizi

Kurumsal stratejilerinizi, hedeflerinizi ve temel yetkinliklerinizi dikkate alarak ihtiyacınız olan eğitim konularını belirliyor; eğitim planınızı oluşturuyoruz.

Analizlerimiz, şu üç boyutu kapsar:

Organizasyon Bazlı Eğitim İhtiyaç Analizi: Misyon, vizyon, strateji ve temel yetkinliklerinize yönelik kurumsal eğitim ihtiyaçlarınızı belirliyoruz. Kurumsal hedeflerinizi gerçekleştirebilmeniz için organizasyonel birimlerinizin geliştirmesi gereken beceri ve yetkinlikleri tespit ediyoruz.

Görev Bazlı Eğitim İhtiyaç Analizi: Çalışandan bağımsız olarak, pozisyonun gerektirdiği sorumluluk ve yetkinliklere ilişkin eğitim ihtiyacını analiz ediyoruz. Görev tanımları bazındaki sorumluluklar ve yetkinliklerle görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları inceleyerek, görevin en iyi şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri tespit ediyoruz.

Birey Bazlı Eğitim İhtiyaç Analizi: Çalışanların güçlü yanlarını ve geliştirilmesi gereken yönlerini dikkate alarak bireysel eğitim ihtiyacını belirliyoruz. Her bir çalışanın hedeflenen bilgi, beceri ve davranış düzeyine ulaşması için alması gereken eğitimleri tespit ediyoruz.