İnovasyon Eğitimleri

Kod Eğitim Başlığı
INO101 İnovasyona Giriş ve İnovasyon Farkındalığı
INO102 İnovasyon Liderliği
INO103 İnovasyon Kültür ve İklimi Geliştirme
INO104 İnovasyon Yönetim Teknikleri
INO105 İnovatif ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri
INO106 İnovasyon Fikri Geliştirme Çalıştayları
INO107 Fikir/Öneri Yönetim Sistemleri
INO108 İnovasyon Stratejisi Hazırlama
INO109 Ürün Geliştirme (Ür-Ge) ve Ürün/Hizmet İnovasyonu
INO110 Süreç İnovasyonu
INO111 Pazarlama İnovasyonu
INO112 Organizasyonel İnovasyon
INO113 İş Modeli İnovasyonu
INO114 Stratejik İnovasyon Yönetimi
INO116 İnovasyonun Finansmanı
INO116 İnovasyona Yönelik Devlet Destekleri ve Teşvikler
INO117 Proje Geliştirme, Seçme ve Yönetme
INO118 Teknoloji Transferi
INO119 Açık İnovasyon
INO120 Yıkıcı İnovasyon
INO121 İnovasyon Performansı Ölçümü  ve İnovasyon Göstergeleri
INO122 Hizmet Sektöründe İnovasyon
INO123 TRIZ ve Sistematik İnovasyon
INO124 Teknoloji Yönetimi
INO125 Ar-Ge Yönetimi
INO126 Ar-Ge Projesi Yönetim Döngüsü
INO127 Ar-Ge Stratejisi Hazırlama
INO128 Ar-Ge Personeli Yönetimi
INO129 Fikri Haklar  Yönetimi
INO130 İnovasyon Ağları ve Kümelenmeler
INO131 Eko-inovasyon
INO132 İnovasyon ve Tasarım
INO133 Toplumsal İnovasyon/Sosyal Sorumluluk
INO134 AB Araştırma/İnovasyon Programları ve Proje Hazırlama
INO135 Yaratıcılık ve Buluş
INO136 İş Planı Hazırlama
INO137 Akademik Girişimcilik
INO138 Start-up Yönetimi
INO139 Ticarileştirmenin Temel Adımları
INO140 Üniversitedeki Araştırmaların Ön Değerlendirmesinin Yapılması
INO141 Teknolojinin ve Pazar Potansiyelinin Değerlendirilmesi
INO142 Teknolojinin Ticarileştirme Planının Hazırlanması
INO143 Teknoloji Lisanslama
INO144 Üniversite-Sanayi İşbirliği
INO135 Bilgi Yönetimi