Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kod Eğitim Başlığı
GEL101 Kişisel Mükemmeliyet ve İçimizdeki En İyiyi Ortaya Çıkarma
GEL102 Kurumsal Çatışma Yönetimi ve Sorun Çözme Teknikleri
GEL103 Zor Kişilerle İletişim
GEL104 Kendini Kabul Ettirme Becerisi
GEL105 Doğru Karar Verme ve Problem Çözme Yöntemleri
GEL106 Kaos, Bilinmezlik ve Kriz Yönetimi
GEL107 Takım Bilinci ve Takım Çalışması
GEL108 Beden Dili ve Kişisel İmaj Yönetimi
GEL109 Etkin İletişim ve Sağlıklı Geri Bildirim
GEL110 Toplantılarda/Konferanslarda Etkili Sunum/Topluluk Önünde Konuşma Becerileri (Türkçe veya İngilizce)
GEL111 Müzakere Teknikleri (Türkçe veya İngilizce)
GEL112 Girişimcilik/Teknogirişimcilik/İnovatif Girişimcilik
GEL113 Yazılı İletişim Teknikleri
GEL114 Yüksek Performans İçin Etkin Zaman Yönetimi
GEL115 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
GEL116 Eğiticinin Eğitimi
GEL117 Yaşamda Başarının İpuçları
GEL118 İş ve Özel Yaşam Dengesi
GEL119 Başarılı Yöneticinin Rehberi
GEL120 Liderlik
GEL121 Koçluk ve Mentörlük Becerileri Geliştirme
GEL122 Etkin Toplantı Yönetimi
GEL123 Öfke ve Stres Kontrolü
GEL124 Verim ve Motivasyonu Arttırma
GEL126 Takım/Grup Kimliği Geliştirme
GEL125 Beyin Yarım Küreleri
GEL126 Bilgi Üreten Gençler
GEL127 Çoklu Zeka
GEL128 Öğrenme Stilleri
GEL139 Özgüven İnşa Etmek
GEL130 Korkularımızı Nasıl Yeneriz?
GEL131 Halkla İlişkiler Eğitimleri
GEL132 Hitabet Seminerleri
GEL133 Nezaket Eğitimleri
GEL134 Kendini Yönetme