İnovasyon Sözcüğü

İnovasyon, Latince bir sözcük olan “innovatus”tan türemiştir. “Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” anlamındadır. Webster, inovasyonu “yeni ve farklı bir sonuç” olarak tanımlar. Türkçe’de “yenilik”, “yenilikçilik” “yenileşim” ve “yenileme” gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir.

İNOMER, inovasyon konusunda yaklaşık 20 yıldır çalışan, Türkiye’de inovasyon kavramını yaygınlaştıran ve bugüne kadar pek çok başarılı çalışmaya imza atan uzmanlardan oluşmaktadır. Konuyla ilgili hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle temasa geçin.