“Geniş bir vizyona” sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu aşağıdaki alıntıları okuyunca bir kez daha anlıyoruz:


  • Charles Duell (1899’da American Patent Ajansı Müdürü): “Patent Ofisi’nin kapatılması gerekecek, çünkü icat edilebilecek herşey icat edildi.”
  • Auguste Lumiere (1895’de kamerayı icat ettikten sonra): “İcadım, bir süre için bilimsel merak amacıyla kullanılabilir, ama ticari bir geleceği olmayacaktır.”
  • Rutherford Hayers (ABD Başkanı; 1876’da telefon konuşması denemesine katıldıktan sonra): “Etkileyici bir icat, ancak kim bunlardan bir tanesini kullanmak ister ki?”
  • Darryl Zanuck (1946’da 20th Century Fox Stüdyoları’nın başkanı): “Televizyon, ilk altı aydan sonra herhangi bir pazar payı yakalayamayacaktır. İnsanlar kısa zamanda akşamları tahta bir kutuya bakmaktan sıkılacaklardır.”
  • Thomas Watson (1943’de IBM Yönetim Kurulu Başkanı): “Dünya pazarında beş bilgisayara yer olduğunu düşünyorum.”
  • Wilburg Wright (1901’de uçağı birlikte icat ettiği kardeşi Orville’e): “İnsanoğlu 50 yıl daha uçamayacak.”
  • Ernst Mach (1913’de Viyena Üniversitesi’nde fizik profesörü): “Atomların ve diğer benzer dogmaların varlığına ne kadar az inanıyorsam, görecelik teoremine de o kadar inanıyorum.”
  • 1903’de ABD’de Michigan Savings Bank’ın müdürünün bir müşterine tavsiyesi: “ Atlar her zaman burada olacak, ama otomobil sadece bir yeni bir şey, geçici bir moda. Ford Motor şirketine yatırım yapmamanızı öneririm.” Yatırımcı müşteri Rackham, banka müdürünün önerisini dinlemedi ve 5000 Dolar’dan 50 Ford hissesi aldı. 1919’da bu hisseleri 12.5 milyon Dolar’a sattı.
  • Edison: 1913’te “Sesli sinema, sessiz sinemanın yerini almayacaktır. Sessiz sinemaya o kadar çok yatırım yapıldı ki, bu yatırımları silip atmak gülünç olur.”